Pronóstico de Tutiempo.net

L’Ajuntament de Cerdanyola obre un període extraordinari per a la concessió de beques escolars

Es destinaran beques de menjador escolar, llars d'infants, llibres, material i transport escolar per al curs acadèmic 2016-2017.

Llars d'infants
Infants nascuts l'any 2014, 2015 o 2016 que assisteixin a una llar d'infants o centre d'educació infantil de primer cicle degudament autoritzades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, o infants més grans de tres anys que pateixin alguna discapacitat i que tenen informe positiu del corresponent equip de detecció i estimulació precoç o de l'Equip d'Assessorament Piscopedagògic.

Menjador escolar
Infants nascut l'any 2014, 2015 o 2016 matriculats en escoles bressols municipals, infants i joves escolaritzats en centres públics i privats concertats en segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria i aquells alumnes matriculats en els centres d'educació especial Jeroni de Moragas, Flor de Maig i Bellaire que hagin deixat de ser beneficiaris del règim de beques que fins ara atorgava el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan el centre ofereixi servei de menjador.

Llibres i material escolar
Infants i joves escolaritzats en centres públics i privats concertats en segon cicle d'educació infantil, en educació primària o en educació secundària obligatòria i els matriculats en un centre d'educació especial amb escolaritat compartida.

Material escolar
Alumnes matriculats en escoles d'educació especial del municipi, sempre i quan hagin deixat de ser beneficiaris de les beques atorgades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri d'Educació.

Transport Escolar
Alumnes d'entre 4 i 14 anys d'edat. En el cas dels infants matriculats en centres d'educació especial de Cerdanyola del Vallès, tindran accés a la beca de transport els alumnes de nova matriculació i aquells que hagin deixat de ser beneficiaris de la beca total de transport que fins ara atorgava el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds va del 5 al 16 de setembre
La documentació s'ha de portar a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (O.A.C.) (Edifici de l’A juntament) Horari de funcionament OAC: fins al 7 de setembre, de 8 a 14h. A partir d'aquesta data de 8:30h a 16:00h.
Més Informació als Serveis Socials Municipals (Av. Espanya 6C Baixos), telèfon 935 808 888 ext. 3770 ext. 3772 i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, O.A.C. Edifici de l'Ajuntament.