Pronóstico de Tutiempo.net

Nous informes de l'Observatori comarcal indiquen que augmenta l’atur al mes d’agost i continuen disminuint les prestacions per desocupació

L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental (@vallesobserva) ha fet públics l’informe semestral de prestacions per desocupació de juny de 2016 i l’Infoatur del mes d’agost. El primer informe analitza amb caràcter semestral les característiques i l’evolució de les diferents tipologies de prestacions per desocupació al Vallès Occidental i Catalunya. El segon informe presenta amb periodicitat mensual l’anàlisi detallat de les dades d’atur registrat de la comarca i els seus municipis en comparació amb altres àmbits territorials.
Es manté la tendència iniciada l’any 2010 de disminució del nombre de desocupats amb prestacions per desocupació
El primer dels informes explica que un total de 27.815 persones, el 46,2% de les 66.529 desocupades a juny de 2016, no van rebre cap tipus de prestació. La taxa de cobertura dels desocupats es va situar en el 53,8%, amb un augment de 2,1 punts respecte l’any anterior, la primera variació positiva registrada des de desembre de 2009.
Tanmateix, la millora de la taxa de cobertura no ve acompanyada per un increment del nombre de beneficiaris amb prestacions per desocupació sinó pel fort descens de l’atur registrat durant el primer semestre de l’any, amb un total de 6.287 persones menys.
I és que, el nombre de beneficiaris amb prestacions es va reduir en 1.971 respecte el tancament de l’any 2015, situant la xifra total en 32.427 prestacions concedides al mes de juny passat. Es tracta, de fet, de la xifra més baixa registrada des de l’inici de la crisi econòmica (32.650 a juny de 2008).
Pel què fa a la cobertura dels diferents tipus de prestacions, són significatives les de caràcter contributiu (23,6%) i, sobretot, les de nivell assistencial (24,3%), que continuen augment de forma progressiva, mentre que la renda activa d’inserció (5,6%) i el programa d’activació per l’ocupació (0,4%) són molt poc significatives en termes de cobertura. La resta de desocupats no en perceben cap tipus.

Com és habitual, l’atur augmenta a l’agost després de sis mesos consecutius de descens
Les dades recollides a l’infoatur mostren com al mes d’agost va registrar un augment de 904 persones desocupades a la comarca, trencant així la tendència de descens de l’atur dels sis darrers mesos, i situant la xifra total en 60.549 desocupats i una taxa d’atur del 14,21%, superior a la mitjana catalana del 12,74%.
Cal destacar que la variació mensual negativa al mes d’agost és habitual a la comarca i a Catalunya, que aquest mes registra també un increment de 4.424 persones desocupades. Així mateix, la comarca sempre registra variacions mensuals lleugerament pitjors; enguany ho fa un 1,3% respecte l’1% de mitjana catalana.
I és que, aquesta variació negativa estructural al mes d’agost és produeix per l’augment de persones desocupades provinents d’activitats econòmiques caracteritzades per comptar amb un pes rellevant de la contractació temporal. Destaquen l’increment de desocupats provinents de les activitats relacionades amb l’ocupació (400), és a dir, les activitats de les agències de col·locació, de treball temporal i altres tipus de provisió de recursos humans, l’educació (160), les activitats especialitzades en la construcció (98) i la construcció d’immobles (96), activitats que també registren els augments més destacats a Catalunya.

Pel que fa al nivell d’instrucció de les persones desocupades, cal destacar que respecte el mes d’agost de 2015 es dóna una reducció de l’atur més intensa entre les persones desocupades que compten amb un baix nivell formatiu respecte el col·lectiu amb estudis superiors: l’atur es redueix un 14,3% entre els desocupats amb estudis primaris i un 11,8% entre els que compten com a màxim amb estudis secundaris, mentre que l’atur es redueix un 9,9% entre el col·lectiu amb estudis superiors. Un  canvi substancial respecte variacions anteriors, en el qual els desocupats amb estudis superiors presentaven variacions anuals superiors a la resta.