Pronóstico de Tutiempo.net

Un estudi, amb participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, revela un patró universal entre nens a l’aprenentatge de quantificadors indefinits

Una recerca internacional amb participació de la UAB ha conclòs que en més de trenta llengües diferents els nens aprenen expressions que denoten quantitat com “uns quants” o “tots” de manera similar i predictible, seguint un  mateix ordre. Els resultats aporten una nova perspectiva al debat sobre la universalitat del llenguatge.
Estudis previs sobre paraules de nombres -quantificadors numerals- ja havien suggerit que els nens les aprenen seguint un ordre universal cardinal creixent: “un”, “dos”, “tres”. Ara s’ha vist que hi ha també un patró universal per als quantificadors indefinits, basat en factors relatius al significat de cada terme i al seu ús. Els nens els aprenen tot i que no se’ls hagi ensenyat explícitament què volen dir i com s’han d’utilitzar.
Els resultats aporten una nova perspectiva al debat sobre la universalitat del llenguatge, en tant que s’han trobat propietats comuns en el procés d'aprenentatge de llengües, en contrast amb les normes pròpies de cada idioma. L’estudi obre també les portes a la creació de tests d’avaluació aplicables a totes les llengües.
L’estudi, publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), és resultat d’una acció  COST (Cooperation in Science and Technology) per estudiar el desenvolupament lingüístic dels nens europeus. Liderat per la Universitat de Cambridge, hi han participat més de 50 investigadors de tot el món. Anna Gavarró, professora de Lingüística de la UAB, ha realitzat l’estudi a Catalunya.
Els investigadors han analitzat com els nens de cinc anys entenen els quantificadors “tots”, “cap”, “uns quants” i “la majoria”. Ho han fet amb un total de 768 nens i 536 adults parlants de 31 idiomes (del cantonès al català, castellà o basc; del polonès a l’urdú i el coreà, etc), que representen 11 famílies de llengües.  L’experiment els mostrava cinc objectes i cinc caixes amb zero a cinc objectes dins les caixes. Els investigadors demanaven als nens si una afirmació amb un quantificador (per exemple, “totes les pomes són a la caixa”) era certa segons el que hi havia representat en una imatge. Els resultats van ser analitzats tenint en compte criteris de totalitat, complexitat (del significat dels quantificadors) i informativitat (afirmacions més o menys precises).
“Hem vist que els nens dominen el significat dels quantificadors en aquestes edats, independentment de la morfologia o la sintaxi de les llengües estudiades i que aprenen abans unes expressions que d’altres, com ara “tot” que “cap””, explica Anna Gavarró.
Els nens van mostrar l’aprenentatge dels quantificadors en un ordre similar, basat en el seu significat i ús. Per exemple, van entendre millor “tots” i “cap” que “uns quants” i “la majoria”, el què suggereix que aprenen paraules que impliquen totalitat a una etapa més primerenca de desenvolupament que altres que denoten la parcialitat d’un grup.