Pronóstico de Tutiempo.net

Un total de 149.950 alumnes començaran el curs escolar aquest dilluns al Vallès Occidental

Les escoles del Vallès Occidental començaran el proper dilluns el curs amb 149.950, un 2% menys que els 153.322 estudiants que van iniciar curs el setembre de l’any passat. El nombre d’alumnes disminueix a totes les etapes, a excepció de Secundària, on hi ha un increment de 590 alumnes fins arribar als 39.398. Pel que fa a la resta d’etapes, hi haurà 29.013 alumnes de segon cicle d’Infantil (1.195 menys que el curs anterior), 64.615 a Primària (118 menys), 7.516 a Batxillerat (1.341 menys a falta de les dades definitives, 5.397 a cicles formatius de grua mitjà (107 menys) i 4.011 a cicles superiors (398 menys).
Pel que fa als docents, hi haurà 82 dotacions més que el curs passat, xifra que no es tradueix en persones ja que hi ha dotacions que impliquen més d’un professional. En total, el Vallès Occidental comptarà amb 8.082 dotacions de docents.
El curs 2016.2017 hi haurà 166 centres d’Infantil i Primària públics i 75 de concertats. L’únic centre nou que hi haurà a la comarca serà un d’educació Primària a Sant Cugat del Vallès que ha començat amb dues línies i mòduls. A Secundària hi haurà 66 centres públics i 65 concertats. D’altra banda, també hi haurà quatre centres d’educació especial públics i 8 de concertats. Pel que fa als alumnes que cursen ensenyaments obligatoris, el 65,72% ho farà en centres públics, mentre que el 31,53% ho farà en concertats i el 2,75% restant en privats. En ensenyaments postobligatoris el 77,21% estudiarà en centres públics, el 13,17% en privats i el 9,62% en concertats. La directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la comarca, Carme Vigués, ha explicat que les ràtios han millorat a P3 ja que el 50,57% dels grups de P3 seran de menys de 25 alumnes i el 44,87% de 25, mentre que l’any passat eren el 38,32% i el 32,48%, respectivament. A l’ESO, el 81,22% de les classes seran de 30 alumnes o menys, quan l’any passat eren el 72,60%. Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, hi haurà vuit nous grups de Batxillerat –quatre de primer i quatre de segon- i s’ha reorganitzat la demanda dels cicles formatius creant 23 grups més. D’altra banda, hi haurà també un nou grup d’educació especial. Vigués ha destacat també que es continua avançant en la Formació Dual, passant de 48 a 53 cicles i tenint en compte que tots els cicles formatius nous que comencen ho fan en la tipologia de dual. Més dotacions de docentsPel que fa als docents, la comarca tindrà 8.082 dotacions, 82 més que el curs anterior. Vigués ha apuntat que 460 d’aquestes són dotacions de les que es consideren estructurals, que són aquells perfils que es prioritzen i que el propi centre pot escollir el seu personal. Enguany s’han incorporat alguns perfils nous com ‘Gestió de projectes i serveis’, ‘Educació visual i plàstica’, ‘Immersió i suport lingüístic’ o ‘Meteodologies amb enfocament globalitzat’.En aquest sentit, també s’han incrementat les dotacions estructurals dedicades a ‘Atenció a la diversitat’ -213, un 18,33% més que el curs anterior-; el perfil ‘Lingüístic en llengua estrangera’ -88 dotacions, un 40% més- i ‘Competència digital docent’ -45 dotacions, un 55% més-. En total hi ha 151 dotacions estructurals més que el curs anterior, el que atorga “més autonomia de centre”, segons ha dit Vigués. La directora ha emfatitzat també que s’han incrementat les dotacions en l’educació inclusiva en un 9,48%, amb 23,5 dotacions més fins arribar a les 271,5 per a unitats de suport d’educació especial (USEE), aules d’acollida, atenció a l’alumnat sord i aules integrals de suport, entre d’altres. També hi haurà 26 dotacions més que el curs passat en centres d’alta complexitat. Reformes i ampliacionsEnguany, Ensenyament ha destinat 1,4 MEUR en obres per necessitats d’escolarització, com poden ser l’adequació d’espais d’ESO i les ampliacions. Aquestes obres s’han fet en centres de Barberà, Castellar, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa. Enguany, s’han habilitat 16 aules més en mòduls i hi haurà un total de 59 mòduls, tot i que en alguns casos les obres ja estan fetes però els centres mantenen aquests mòduls per destinar altres activitats. D’altra banda, també s’han fet altres inversions per millorar la seguretat i l’accessibilitat d’alguns centre de Montcada, Ripollet, Sabadell, Terrassa i Santa Perpètua. En el cas de Sabadell, s’ha substituït una coberta que contenia aminat de l’Institut Escola Industrial. Vigués ha explicat que en la resta de centres que encara tenen presència d’aquest material les actuacions s’aniran fent aprofitant els períodes vocacionals per raons de seguretat i ha afegit que no hi ha un calendari tancat ja que depèn de la disponibilitat pressupostària. Tot i això, ha assegurat que sempre que es detecta una estructura de fibrociment que no està en bones condicions i pot suposar un perill es retira urgentment i es fan les actuacions necessàries. D’altra banda, ha explicat que a finals de juliol es van licitar les obres de l’Institut Torrent dels Alous de Rubí i Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallès, per la qual cosa l’inici d’obres és “imminent”. En la mateixa línia, l’1 de setembre van sortir a licitació els projectes dels instituts Can Roca i les Aimerigues de Terrassa. Si es compleixen els terminis previstos aquests centres haurien d’obrir les seves portes en el curs 2018-2019. D’altra banda, el projecte d’ampliació i reforma de l’Institut Can Periquet de Palau-solità i Plegamans va una mica més endarrerit i la seva licitació està prevista per a finals de més.Vigués ha explicat que de moment aquests són els centres que es licitaran i començaran les obres i ha dit que altres projectes, com els de Can Llonch a Sabadell o l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa, hauran d’esperar a que es faci la planificació de cara al futur i es tingui el pressupost adient per tirar-los endavant.Per últim, els serveis territorials han informat que aproximadament una desena de famílies, concentrades a Sabadell, van intentar fer un frau a l’hora de la preinscripció aportant un domicili diferent al de residència per poder optar a una escola que no els pertanyia en primera opció, tot i que tots els casos s’han solucionat a través d’un expedient i parlant directament amb les famílies. D’altra banda, “una o dues famílies” de la comarca han demanat l’escolarització en castellà, petició que des del serveis territorials han traslladat al Departament. A l’espera de les bequesVigués ha reconegut que enguany van “endarrerits” amb la concessió de beques menjador i les famílies que n’han sol·licitat una desconeixen encara si se li concedirà. La directora ha dit que aquesta informació arribarà a les famílies “d’aquí a dilluns” i ha explicat que aquest tràmit s’ha endarrerit ja que s’han modificat els barems i s’està reorganitzant el pressupost per atendre les demandes.