Pronóstico de Tutiempo.net

Una unitat mòbil estudiarà la qualitat de l'aire a Cerdanyola

L'Ajuntament de Cerdanyola disposarà durant els propers dos mesos d'una unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica facilitada per la Diputació de Barcelona. El vehicle està equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals que, des del passat divendres, estan mesurant en continu els principals contaminants atmosfèrics (PM10 i PM2,5, ozó, òxids de nitrogen, benzè, toluè, etilbenzè i xilens). El vehicle, instal·lat a la plaça de Marconi, també disposa d'una estació meteorològica completa.
Es tracta de la segona vegada que aquest vehicle s'instal·la a Cerdanyola. La primera va ser fa tres anys i les dades obtingudes dels paràmetres analitzats estaven dintre de la normativa, a excepció de les partícules PM10 pel que el municipi està inclòs en la zona de protecció especial (ZPE), segons estableix el Decret 226/2006. La unitat mòbil permetrà disposar de dades reals de la ciutat, doncs actualment a Cerdanyola no existeix cap estació de control de la contaminació atmosfèrica i el seguiment es fa a partir de l'extrapolació de les dades de les estacions més properes de Sabadell, Sant Cugat i Montcada.
Foto: Ajuntament de Cerdanyola