Pronóstico de Tutiempo.net

Govern i oposició negocien les ordenances fiscals de 2017 a Cerdanyola

El govern municipal de Cerdanyola ha donat a conèixer la seva proposta d'ordenances per a l'any 2017. Després d'una primera ronda de contactes amb els grups de l'oposició, des del govern esperen rebre aportacions de la resta de partits amb l'objectiu de consensuar unes ordenances "el més equilibrades i progressives possibles". L'executiu de Carles Escolà assegura que la seva propista reduirà la pressió fiscal del 95% dels habitatges de la ciutat i en el 5% restant l'augment serà per sota de l'1%.
Aquest dijous es farà una audiència pública, a les 19 hores al Museu d'Art de Cerdanyola, per a presentar la proposta d'ordenances a la ciutadania.

Impost de Béns Immobles
El govern espera poder rebaixar un 2,5% l'IBI dels immobles als quals se'ls aplica el tipus general. Per aconseguir-ho i tenint en compte la baixada dels valors cadastrals dels béns immobles urbans, el govern proposa pujar el tipus d'urbana i modificar el tipus diferenciat segons l'ús dels béns immobles. Aquest tipus només afectaria el 10% dels béns immobles urbans (magatzems, estacionament, comercial, industrial, oficines, oci i hoteleria) i suposaria un augment del 0,210%.

Taxa de Residus
En la Taxa de Residus Domèstics, el govern proposa que aquesta passi de ser lineal a progressiva en funció del valor cadastral de l'immoble, que indica la ubicació i tipologia del mateix. Amb aquesta fórmula, pràcticament la meitat dels habitatges de Cerdanyola (menys de 75.000 euros de valor cadastral) mantindran la quota actual de 60 euros. Els habitatges d'un valor cadastral superior als 75.000 euros veuran incrementada la quota en 5 euros per cada tram establert fins arribar als habitatges d'un valor de més de 500.000 euros que pagaran 165 euros.
Amb aquest canvi de criteri es pretén cobrir pràcticament el 50% del cost de la recollida d'escombraries.
La taxa de residus comercials seguirà calculant-se en funció del grup classificatori d'activitats segons els residus que generen i es modificaran els coeficients en funció dels metres quadrats de l'activitat.

Impost d'Activitats Econòmiques
L'IAE, que a Cerdanyola del Vallès el paguen les empreses amb una facturació anual de més d'1 milió d'euros, es pretén reduir la diferència entre els coeficients que s'apliquen a les categories augmentat, principalment, els tipus de les categories més baixes per intentar equiparar-les. L'IAE a Cerdanyola seguirà sent el més baix de la comarca.

Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
En la Plusvàlua es vol modificar el % que s'aplica segons els anys de propietat i aniria del 3% per als increments de valor generats en un període de temps fins a 20 anys fins el 3,3% per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys. D'aquesta forma, segons el govern local, aquest impost seria més equilibrat.
D'altra banda, el govern vol prorrogar durant el 2017 la suspensió de les emissions de les liquidacions de l'IIVTNU (Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana) en els casos de desnonament.

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
En l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica la proposta del govern és incloure bonificacions als vehicles elèctrics i híbrids i eliminar la bonificació del 100% en els vehicles històrics o de més de 25 anys.
Daniel Mallén, regidor de Serveis Econòmics, destaca que l'objectiu de la proposta és mantenir el nivell de recaptació per a poder seguir oferint uns serveis de qualitat per part de l'Ajuntament. I afegeix que la proposta que es fa des del govern és "d'equerres i justa".
L'alcalde, Carles Escolà, coincideix amb el regidor de Serveis Econòmica, i destaca que des del govern "volem seguir treballant per una fiscalitat més progressiva reequilibrant la càrrega fiscal a que té més possibilitats". Escolà avança que "no hi haurà d'haver cap problema en aprovar les ordenances de forma inicial doncs segueixen la línia de les actuals".
Contxi Haro, portaveu del grup de Compromís per Cerdanyola, defineix la proposta com "la més justa i progressista que s'ha presentat mai". D'altra banda, Helena Solà, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, es refereix a la taxa de residus i considera que "s'ha de seguir treballant per a aconseguir que aquest impost acabi repercutint en els habitatges que no reciclen i bonificar els que si que ho fan".
Foto: Ajuntament de Cerdanyola