Pronóstico de Tutiempo.net

L'alcalde de Ripollet renuncia a la seva assignació econòmica del Consell Comarcal

José María Osuna, alcalde de Ripollet, és un dels 11 consellers i conselleres comarcals que ha renunciat al cobrament de dietes per assistència als òrgans del Consell Comarcal, en compliment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal aprovat el juliol passat. Aquest Codi Ètic ha estat fruit del treball de la Comissió de la Transparència, presidida pel mateix Osuna, que forma part del grup de l'oposició, CUP-CAV. La comissió es va crear fa uns mesos i està formada per tots els grups comarcals amb representació al Consell. L'exalcalde de Ripollet, Juan Parralejo, del PSC, també és membre de la comissió.
El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal aprovat el juliol passat determina que, en cas que un càrrec electe sigui membre d’una altra administració amb un règim salarial de dedicació completa, renunciarà al cobrament de dietes per assistència als òrgans del Consell Comarcal dels quals sigui membre. Seguint aquest article, fins al moment un total d’11 consellers i conselleres comarcals ja han renunciat a les seves retribucions econòmiques.
Així ho va anunciar el president del Consell Comarcal en el passat Ple de la institució qui va explicar que “alguns del consellers i conselleres comarcals ja havien renunciat a les dietes amb anterioritat a l’aprovació del Codi Ètic i d’altres ho han fet després de l’aprovació. El que és important és que estiguem complint entre tots i totes els articles del Codi que vam aprovar per unanimitat i que representa un salt endavant en la transparència i el bon govern del Consell Comarcal”.
El Codi Ètic i de Bon Govern apraovat pel Consell Comarcal és pioner en aquestes administracions locals i  inclou mesures que no s’inclouen en altres documents, com per exemple: les recomanacions per a acumulació de càrrecs, com actuar davant la imputació d’un càrrec públic o de confiança o la Creació d’un Comitè Ètic. Aquest Codi Ètic ha estat fruit del treball de la Comissió de la Transparència que es va crear fa uns mesos i que ha estat formada per tots els grups comarcals amb representació al Consell i presidida per un dels grups de l’oposició, les CUP-CAV. 
Sobre la part de les retribucions econòmiques dels càrrecs electes i les declaracions de béns i activitats, es pren el compromís de la publicació de les retribucions íntegres i fins a dos anys posteriors al cessament del càrrec, de la renúncia de dietes en determinats casos, de la limitació de possibles regals o presents i de la regulació dels viatges per raó del càrrec. També s’inclou en aquest apartat la qüestió sobre les renuncies al cobrament de dietes.
L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Bon Govern s’inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l’aprovació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Foto: CCVOC