Pronóstico de Tutiempo.net

El Vallès Occidental, una de les primeres comarques que disposa d’un protocol per abordar la violència masclista

El Vallès Occidental és una de les primeres comarques que signa un protocol contra la violència masclista elaborat des de la cooperació institucional. El protocol es va aprovar en l’últim ple de l’ens supramunicipal i s’ha presentat en el marc de la Comissió que ha elaborat el document amb la presència del diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Antoni Garcia, el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez i el conseller de l’Àrea de Benestar Social, Pol Altayó. A l’acte hi han estat present els diferents agents membres de la Comissió contra la violència masclista, provinents de 35 administracions i entitats de la comarca.
L’aprovació del Protocol culmina la feina de la Comissió i serveix per crear una xarxa estable de treball a tots els municipis de la comarca per afrontar la violència masclista. L’objectiu és fer pinya davant diferents situacions de violència de gènere, i compartir, de manera conjunta, projectes preventius i de sensibilització ciutadana. El document, que conté més de 130 pàgines, recull al detall com abordar i tractar diferents situacions de violència de gènere.
El Consell Comarcal treballa per contribuir a l’erradicació de la violència masclista a través de diferents accions de sensibilització. Així mateix, es garantiex  l’atenció a totes aquelles dones de la comarca que siguin o hagin estat víctimes de violència masclista i també vol afavorir el canvi a un model social igualitari a través projectes preventius i sensibilització ciutadana.
El 2015 l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal va atendre en total  618 dones. Algunes van rebre assessorament psicològic, d’altres assessorament jurídic i 142 es van detectar com a casos de violència de gènere
La Comissió, com a òrgan de seguiment i avaluació, ha de permetre mantenir viu el protocol i erigir-se com a una suma de forces en l’assumpció de nous reptes compartits. Entre aquests reptes es troben l’ampliació de la detecció, atenció i recuperació a d’altres formes de violència masclista, no només la violència a l’àmbit de la parella o familiar sinó també a l’àmbit comunitari i al laboral, que es treballarà en properes sessions de la comissió.

Una nova eina per afrontar la violència masclista
El Protocol posarà a disposició del conjunt de professionals una eina de referència per abordar el fenomen de la violència masclista de la manera més àgil  i eficaç possible, sota una lògica compartida. El document permetrà donar cobertura als municipis més petits sense deixar d’estar en consonància amb els propis protocols dels municipis més grans, amb una estructura molt consolidada composada per diferents serveis i entitats que treballen en xarxa.
El document s’ha estructurat en tres parts. La primera de caire genèric, aplicable per a tots els municipis i el Consell Comarcal. Fa referència al marc teòric, legal, l’establiment d’estructures de coordinació i el plantejament d’un circuit general amb recomanacions aplicables per tots els municipis.  La segona part, específica per als municipis de l’ABSS del Vallès Occidental i que per les seves dimensions (menys de 20.000 habitants) han de generar una lògica de recursos compartida conjuntament amb el Consell Comarcal. I la tercera part engloba recomanacions i recursos per àmbits. Recull temes de parella, família, assetjament, matrimonis forçats, maltractament amb finalitat d’explotació, entre d’altres.

El valor de la comissió tècnica per l’abordatge de la violència masclista
El dia 4 de novembre de 2015 es va constituir la comissió tècnica per a l’abordatge de la violència masclista. D’aquesta manera el Consell Comarcal reconeixia la gran trajectòria i als avenços aconseguits fins ara per la comarca en l’abordatge de la violència masclista. Fins al moment s’han realitzat un total de 13 sessions de la comissió. Al llarg d’aquests mesos de treball conjunt s’han compartit eines i estudis per a una òptima tasca de detecció gràcies a professionals dels Serveis d’informació i atenció a la dona (SIADs). Aquest debat també s’ha nodrit de la informació exposada a les sessions per part dels Grups d’atenció a la víctima (GAV), els serveis de salut de la comarca i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Al nivell de l’atenció, dins l’àmbit jurídic, han estat claus les aportacions referents als procediments legals i assistència lletrada, per part dels col·legis d’advocats, de la Fiscalia i de l’Institut de Medicina Forense.
Per la seva banda, al nivell de l’atenció i la recuperació psicosocial, s’ha pogut arribar a consensos sobre els circuits a seguir i estàndards per millorar la qualitat, aprofitant el llarg recorregut dels Serveis Socials i els SIADs de la comarca en l’atenció a la violència masclista. En aquest àmbit s’ha anat més enllà i s’ha ofert un acompanyament integral al procés de recuperació de la dona que pateix o ha patit violència, i fent-lo extensiu, en diversos municipis, a l’atenció als seus fills i filles.
Aquesta visió integral es completa amb la participació a la comissió de l’Equip d’infància i l’adolescència (EAIA) i l’àrea de Desenvolupament econòmic local (ADEL) del Consell Comarcal. La comissió també ha comptat amb la participació d’entitats com Creu Roja i Actua Vallès.
L’entitat de Cerdanyola el Safareig ha estat, per la seva banda, l’entitat encarregada de liderar el projecte que ha finançat la Diputació de Barcelona.
Foto: CCVOC