Pronóstico de Tutiempo.net

Els municipis metropolitans, units contra la pobresa energètica

L’AMB ha reunit avui a Santa Coloma de Gramenet diversos alcaldes metropolitans amb l’objectiu de reorientar les polítiques de pobresa energètica i incorporar noves propostes d’actuació per fer més efectives i arribar d’una manera més ràpida i directa a la ciutadania. La trobada té lloc dos anys després de l’inici del programa de pobresa energètica de l’AMB, que compta amb un fons d’11 milions d’euros i amb la col·laboració de 12 empreses subministradores.
“Els fets produïts les darreres setmanes, entre els quals es troba el greu incident de la ciutat de Reus, els diferents recursos interposats per les empreses i la indefinició, en ocasions, sobre els protocols a seguir, exigeixen, sense més dilació, una revisió de les polítiques”, ha explicat durant l’acte el vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, Jaume Collboni. “Necessitem una adaptació a les mesures i actuacions a les realitats existents, arribar de la manera més ràpida i directa al ciutadà”, ha afegit.
Durant el debat s’ha presentat un document de bases, amb les propostes  concretes a portar a terme en matèria de pobresa energètica.

Reclam a la Generalitat i al’Estat
Durant l’acte, l’AMB també ha exigit al Govern de la Generalitat i al Govern Central de l’Estat un veritable pas endavant respecte les polítiques de pobresa energètica, per tal que regulin i es coordinin les mesures necessàries i hi destinin els recursos adients per solucionar aquesta greu situació social. “El món local ja ha aplicat mesures per pal·liar aquesta problemàtica, però necessitem el paraigua, el suport i el marc legislatiu general, de la Generalitat i de l’Estat”, ha exposat Collboni.
"La situació esdevé una problemàtica estructural de Catalunya i de tot l’estat, no només a nivell metropolità. Aquest fet posa de manifest la reivindicació que fem des del conjunt d'administracions locals, que som els que tenim el contacte directe, el dia a dia, amb el ciutadà", ha afegit.
En aquest sentit, l’AMB ha demanat que s’apliqui  el reglament de la Llei 24/2015. Mentre això no es compleixi,
s’ha proposat l’establiment d’uns protocols municipals d’actuació unificats i estandarditzats que s’avinguin a aquesta llei, aprofitant la significativa experiència de molts ajuntaments per establir aquest tipus de reglaments.
El document de bases presentat avui també proposa a la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses subministradores, amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial.

Evolució i balanç del programa metropolità de pobresa energètica
Del programa metropolità de pobresa energètica, a novembre de 2016, l’AMB ha efectuat una despesa de 1.935.337,59 euros. Aquest import  s’han destinat, bàsicament, al pagament de factures de subministraments a persones o unitats familiars vulnerables.
L’AMB s’ha compromès a una revisió del protocol, tràmits i procediments, per aconseguir una major eficàcia en l’entrega dels ajuts, així com a estudiar la participació econòmica directa de les empreses subministradores per sufragar/condonar els deutes contrets de les llars vulnerables.
Més enllà del pagament de rebuts, l’AMB crearà un programa documental d'informació i formació adreçat a les persones en situació o risc de pobresa energètica, respecte les factures, tarifes, possibilitats i recursos que ofereixen els sistemes públics assistencials i els sistemes de serveis domiciliaris d'abastament d'aigua, gas i electricitat.
També s’està preparant un programa d’auditories energètiques per fer a les llars beneficiàries, per determinar si, amb senzilles accions de rehabilitació, com ara millorar l’aïllament dels habitatges, es pot racionalitzar el consum energètic.