Pronóstico de Tutiempo.net

Cerdanyola digitalitza documentació municipal gràcies als plans d'ocupació

L'Ajuntament de Cerdanyola ha explicat que operaris dels Plans d'Ocupació digitalitzen actualment documentació municipal i xarxes de serveis de la ciutat. Un equip format per 6 persones - 4 contractades per sis mesos i 2 per 12 mesos - realitzen tasques com a digitalitzadors en diferents departaments de l'Ajuntament i introdueixen dades al SIG de diverses xarxes de serveis.
Els agents realitzen feines a diferents centres de treball municipals i a la via pública. Així, per exemple, al cementiri fan la comprovació de la titularitat dels drets funeraris, elaboren i envien les notificacions de l'expedient a les persones titulars, revisen, i actualitzen les titularitats dels nínxols per tal de facilitar la consulta i el seguiment.
També fan l'inventari d'horts del municipi i, per això, es desplacen a les diferents zones i localitzen les persones usuàries, introdueixen la informació al SIG, i redacten la memòria final.
Els agents digitalitzen igualment les instal·lacions i serveis relacionats amb la mobilitat, actualitzant la informació existent al SIG, inventariant la formació relacionada amb la mobilitat dels nous projectes i actuacions.
També s'està digitalitzant el sistema SIG de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans, inventariant la informació relativa als contenidors de les diferents fraccions de recollida selectiva i resta. Actualitzen al SIG les instal·lacions existents de contenidors.
Una altra de les tasques dels agents dels plans d'ocupació és digitalitzar el padró municipal, buidant les dades dels fulls padronals dels anys 1975 enrere amb la finalitat de crear una base de dades per a la consulta de padrons històrics, i per a la seva incorporació al programa de gestió del padró facilitant així l'obtenció telemàtica de volants històrics. També preparen la documentació que, d'acord amb les instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), s'ha de conservar juntament amb els fulls padronals durant un període mínim de 100 anys, amb finalitat d'enquadernar i fer el trasllat a l'arxiu.
Finalment, s'està digitalitzant els projectes d'obra del Fons Municipal preparant la documentació per a la seva digitalització (revisió, ordenació, etc..), i digitalitzen la documentació amb l'escàner Context.
Tots els treballadors que estan fet aquestes tasques han rebut una formació prèvia a la Masia Can Serra, abans de sortir a treballar a la vía pública i a diferents centres de treball municipals. També s'ha de recordar que tots aquests llocs de feina es tan finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançats per l'Ajuntament de Cerdanyola.

Que és el SIG?
El SIG és un sistema informàtic capaç d'integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques de la ciutat.