Pronóstico de Tutiempo.net

L'Oficina Local d'Habitatge de Cerdanyola facilita informació sobre la convocatòria 2017 dels ajuts per a la millora de l'accessibilitat d'edificis d'ús residencial per a les comunitats de propietaris

Des d'avui i fins al 29 de setembre està obert el termini per a la presentació de sol·licituds dels ajuts de rehabilitació per obres per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial per les comunitats de propietaris per l'any 2017. Prèviament a la sol·licitud d'ajut el tècnic responsable de l'obra haurà de presentar l'informe d'idoneïtat a l'entitat col·laboradora abans del 15 de setembre, tot i que aquest termini es podrà tancar abans si s'ha exhaurit la dotació pressupostària que és de 5.000.000 d'euros per als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a la millora de l'accessibilitat en edificis residencials de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de millorar les condicions i la qualitat de vida de les persones.
El percentatge subvencionable és del 50% del cost de l'obra, que no inclou els impostos i taxes municipals, i fins a 4.000 euros per habitatge o per cada 100 metres quadrats útils de local.
Els edificis en els que es facin les obres de rehabilitació per a millorar l'accessibilitat han d'estar construïts en una data anterior al 1981, ser de titularitat privada i que com a mínim el 70% de la seva superfície construïda es destini a ús residencial.
Per a més informació, les persones interessades es poden posar en contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge de Cerdanyola (Avinguda de Lluís Companys 8) o al correu electrònic info.habitatge@cerdanyola.cat També es pot consultar el web del Consorci d'Àrea Metropolitana http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-accessibilitat-2017.